CO SE U NÁS DĚJEVe středu 18.10.2017 bude ve Jihlavě zahájen kurz Obsluha PC dle osnov ECDL. Kurz bude
12.12.2017 ukončen standardizovaným testováním všech absolvovaných modulů.Ve středu 20.9.2017 byl zahájen kurz Tvorba webových stránek. Kurz absolvují 2 osoby a bude ukončen 10. listopadu závěrečnou zkouškou.Od 11.9.2017 probíhá v Třebíči kurz Základy obsluhy PC, jehož se účastní 8 osob. Kurz bude
17.10.2017 ukončen závěrečnou zkouškou.Vzdělávací společnost ABS WYDA funguje také jako testovací středisko ECDL (mezinárodně uznávaná počítačová gramotnost) a realizovala již více jak 1800 testů ECDL. Pokud máte zájem o testování ECDL, více informací najdete v sekci Nabízené služby nebo po klinutí zde.V průběhu září a října 2017 otevíráme nové kurzy (např. Obsluha PC, Obsluha PC dle ECDL, Základy podnikání, Tvorba webových stránek, Personalista, Asistentka…). Uchazečům o zaměstnání může celou cenu kurzu uhradit úřad práce, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Více informací najdete zde a v sekci Aktuální kurzy.


 
V pátek 22. září 2017 byly ukončeny kurzy Personalista a Lektor a úspěšně proběhly zkoušky této profesní kvalifikace. Kurzy byly realizovány jako zvolené rekvalifikace.
 


Vyhlašujeme nové termíny testování ECDL (počítačová gramotnost).
Všechny zkoušky budou realizovány přímo ve Žďáře n. S., jejich termíny najdete
zde.Vyhlašujeme termíny zkoušek profesních kvalifikací Personalista, Asistentka, Lektor, Obchodní zástupce na 4. čtvrtletí roku 2017.
Všechny zkoušky budou realizovány přímo ve Žďáře n. S., jejich termíny najdete
zde.
Další informace o profesních kvalifikacích a zkouškách najdete
zde.
 


Ve středu 30. srpna 2017 byl ukončen rekvalifikační kurz Základy podnikání. Kurz probíhal jako zvolená rekvalifikace a byl ukončen obhajobami podnikatelských záměrů, kde účastníci prezentovali své projektové záměry a před komisí je úspěšně obhájili. Všem účastníkům kurzu přejeme hodně úspěchů v jejich podnikatelských aktivitách.V průběhu prosince 2016 realizovala vzdělávací společnost ABS WYDA pro firmu DEL
školení zaměřené na efektivní využívání interaktivní tabule SMART BOARD. Školení úspěšně absolvovalo cca 50 zaměstnanců firmy, kteří tak získali kompetence k využívání interaktivní tabule pro vedení porad, workshopů, obchodních jednání či prezentací.
 


V úterý 13. prosince 2016
vzdělávací společnost ABS WYDA ukončila v Liberci rekvalifikační kurz Personalista a realizovala zkoušky této profesní kvalifikace pro 8 účastníků. Těmito zkouškami byla ukončena série rekvalifikačních kurzů Personalista, které jsme v Liberci realizovali v letech 2015 a 2016 a kterých se účastnilo cca 100 osob, z nichž cca 80 % úspěšně zvládlo závěrečné zkoušky.
 


Ve středu 7. prosince a ve čtvrtek 8. prosince byly zahájeny kurzy Obsluha PC a Obsluha PC dle EDCL pro více jak 20 účastníků. Oba kurzy budou ukončeny závěrečnými zkouškami v lednu, respektive únoru 2017.
 


V období listopadu - prosince 2016 realizovala vzdělávací společnost ABS WYDA vzdělávací program pro zaměstnance firmy EBNER. Program byl zaměřen na oblasti pracovního práva, personalistiky a manažerských dovedností.V pátek  30. června proběhly zkoušky profesní kvalifikace Personalista.
Zkouškám byl tentokrát přítomen také jeden z tvůrců hodnotícího standardu této profesní kvalifikace Mgr. Jan Března (ředitel personálního úseku pojišťovny Kooperativa), který vyhodnocoval, zda zkoušky probíhají v souladu s hodnotícím standardem a další legislativou. Po skončení zkoušek byla společnost ABS WYDA Mgr. Březnou označena jako jedna z nejlepších autorizovaných osob profesní kvalifikace Personalista a byla oceněna jak organizační, tak obsahová úroveň zkoušek. Velmi si toho ceníme, pozitivní zpětná vazba nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou, ale také nás to motivuje k tomu, abychom neustále pracovali na zlepšování kvality námi nabízených služeb.
1. června byl zahájen kurz profesní kvalifikace Asistent/Asistentka. Kurz, který je realizován v rámci pracovní rehabilitace, navštěvují 2 účastníci, kteří v rámci kurzu absolvují nejen 101 hodin výuky, ale také 400 h praxe přímo u zaměstnavatele. Kurz bude probíhat do konce listopadu.Ve středu 25. května byl zahájen rekvalifikační kurz Základy podnikání, jehož se budou účastnit 4 budoucí podnikatelé. Kurz bude probíhat až do konce července, má rozsah 150 hodin a v jeho průběhu si účastníci zpracují podnikatelské záměry, které pak budou moci použít k získání dotace od úřadu práce pro zahájení podnikání.
 


16. července byl zahájen rekvalifikační kurz Tvorba webových stránek. Kurz, který je realizován jako tzv. zvolená rekvalifikace, budou navštěvovat 2 účastníci, kteří absolvují výuku v rozsahu 80 hodin.
 
 
ABS WYDA s.r.o., vzdělávací společnost, Žďár nad Sázavou