DVPP


Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o. má z MŠMT udělené akreditace k provádění vzdělávacích programů.

Osnovy jednotlivých programů jsou ke stažení ZDE

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme tyto vzdělávací programy:

programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 11757/2020-2-197
(A)

 • Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti
 • Podnikatelský záměr a příprava žáků na jeho zpracování v různých předmětech
 • Kreativní metody a jejich využití k výchově k podnikání
 • Modelové situace zaměřené na posílení výchovy k podnikání
 • Analýza trhu metodou vážení jako nástroj pro efektivní podnikání
 • Aplikace a možnosti jejich využívání ve výuce
 • Tablety a možnosti jejich využívání ve výuce
 • Tvorba databází znalostí a možnosti jejich využití pro podporu výuky
 • Testování znalostí žáků s využitím databází připravených učitelem
 • Zpracování prvků pedagogické dokumentace pro vyučovací proces s využitím Wordu
 • Základy projektového vyučování
 • Metodika přípravy podkladů pro projektové vyučování
 • Metodika vedení projektového vyučování

programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 32713/2020-2-666
(B)
 • Kreativní metody a jejich uplatnění ve výuce – část 1 + WS
 • Kreativní metody a jejich uplatnění ve výuce – část 2 + WS
 • Využití tabletů ve výuce + WS
 • Využití Excelu pro tvorbu testů + WS
 • Tvorba databáze poznatků v Excelu a její využití pro podporu výuky + WS
 • Efektivní zpracování pracovních listů ve Wordu + WS
 • Zpracování učebních materiálů ve Wordu + WS
 • Teams v práci učitele + WS
 • Sway - moderní prezentace ve výuce + WS
 • Využití hromadné korespondence pro přípravu podkladů pro výuku + WS
 • Využití statistických funkcí v Excelu pro zpracování dat pro výuku + WS
 • Vytváření dynamické prezentace a její praktické využití ve výuce + WS
 • Využití dynamické prezentace při modelování různých jevů + WS
 • Zpracování vzorců v Excelu pro nácvik jejich použití + WS
 • Tablet jako efektivní nástroj učitele + WS
 • Úprava digitálních fotografií pro podklady do výuky + WS
 • OneNote - použití poznámkového bloku ve vyučovacím procesu + WS
 • Forms - zpracování a vyhodnocování on-line testů + WS
 • Sharepoint - možnosti využití cloudové aplikace v práci týmu učitelů + WS
 • OneDrive - cloudové úložiště jako užitečný pomocník učitele + WS

programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 21236/2021-2-636
 • Efektivní práce s kartou Příspěvky v Teams
 • Efektivní práce s kartou Zadání v Teams
 • Efektivní práce s kartou Soubory v Teams
 • Efektivní práce s Chatem a vloženými kartami v Teams
 • Efektivní práce s Poznámkovým blokem předmětu v Teams
 • Aplikace Whiteboard v distanční výuce v Teams
 • Aplikace SWAY v distanční výuce v Teams
 • Aktivizace žáků v Teams
 • Založení týmu a vedení schůzky v Teams

Test - Vlastivěda 5. ročník
Vyzkoušejte test z vlastivědy - Středočeský kraj: ZDE a ZDE

Test - Prvouka 2. ročník
Vyzkoušejte test z prvouky - Hospodářská zvířata a drůbež: ZDE
 


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.