ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB


Společnost ABS WYDA nabízí provedení analýzy vzdělávacích potřeb ve vaší organizaci.

Význam analýzy vzdělávacích potřeb

Často jsou zadávány zakázky na vzdělávání podle přání vedoucího, ale toto vzdělávání neodráží skutečnou potřebu zaměstnanců. Některé organizace objednávají vzdělávání podle přání zaměstnanců, ale tato přání neodráží vždy skutečnou potřebu organizace.
Pro organizaci je efektivnější analyzovat požadavky na vědomosti a dovednosti a potom zvolit přiměřené metody k jejich uspokojení. Prostředkem k tomu je systematicky provedená analýza vzdělávacích potřeb.

Užitek analýzy vzdělávacích potřeb pro organizaci
investice vložené do výcviku a rozvoje budou mít zaměření a směr
• bude zjevné, jaké jsou mezi výcvikovými potřebami priority
• budou identifikovány vhodné metody pro uspokojování těchto potřeb
• bude rozpoznán přínos vzdělávání pro firmu či instituci

Fáze analýzy vzdělávacích potřeb
1. Příprava analýzy – strukturovaný rozhovor
2. Schválení nástrojů k provedení analýzy – návrh dodá ABS WYDA
3. Analýza vzdělávacích potřeb – použití nástrojů analýzy
4. Plán vzdělávání – návrh plánu vzdělávání v organizaci

Nástroje pro analýzu vzdělávacích potřeb
Pro analýzu využíváme 22 nástrojů, které jsou rozděleny do 4 oblastí:

Rozvíjení organizace - nástroje odhalí, kde je organizace nyní, kde se vidí v budoucnosti a nezbytné změny, které budete muset provést.
Klima organizace - nástroje pomohou „měřit teplotu“ organizace, zjišťovat, jak lidé vnímají, co se kolem nich děje, jak se s nimi zachází a tak dále.
Řízení zdrojů - nástroje odhalí styly a úrovně způsobilosti manažerů v současné době, obvykle ve srovnání s nejlepší manažerskou praxí.
Pracovní dovednosti - nástroje jsou zaměřeny na analýzu spektra vědomostí, praktických dovedností i behaviorálních dovedností, které lidé potřebují pro výkon své práce a jejich rozvoj.

Slevy
Při větším rozsahu požadované analýzy je možnost získat slevy (např. při požadavku použití více než dvou nástrojů analýzy je sleva až 30 %, při požadavku zajištění vzdělávání od ABS WYDA je sleva až 50 % atd.) Konkrétní zvýhodnění cen bude uvedeno při podpisu smlouvy o provedení analýzy vzdělávacích potřeb. 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.