E-LEARNING (on-line kurzy)E-learningové vzdělávání je moderní formou vzdělávání, které probíhá pomocí internetových aplikací doplněných o video, zvuk, text nebo obrázky. Vzdělávací společnost ABS WYDA disponuje e-learningovým prostředím WES (Webová škola), takže kromě prezenčních kurzů s přímou účastí osob na výuce nabízíme právě i e-learningové kurzy, které umožňují účastníkům studovat zcela individuálně dle jejich potřeb (bez omezení konkrétním časem a místem studia).

Studium v e-learningovém prostředí je ukončeno závěrečným testem, po jehož úspěšném zvládnutí účastník vzdělávání obdrží certifikát o absolvování kurzu.

E-learningové kurzy jsou využívány také pro tzv. kombinované studium (kurzy tvořené prezenční výukou doplněnou o samostudium formou e-learningu).

Specializujeme se převážně na vzdělávání osob se středoškolským a vyšším vzděláním, které působí na pozicích THP, liniového, středního či vyššího managementu.

V případě zájmu lze e-learningové prostředí pronajmout firmám a institucím k vkládání vlastních interních kurzů či testů pro potřeby jejich zaměstnanců (např. BOZP, vstupní kurzy pro nové zaměstnance, jakost či jakékoli dlaší kurzy).

E-learningové prostředí naleznete na této adrese:
http://wes.wyda.cz

Pro více informací o e-learningu a jeho možnostech nás kontaktujte
na e-mail
sluzby@wyda.cz nebo na tel. 566 620 989 či 774 262 208.

  
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.