KURZY PRO FIRMY


ABS WYDA nabízí firmám vzdělávací aktivity v následujících oblastech:

1) VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 • Word, Excel, Accesss, PowerPoint, Outlook, Internet, MS Project ...

2) PERSONALISTIKA
   
  (jednotlivé kurzy či sada kurzů v rámci Personální akademie)

 • pracovní právo, výběr zaměstnanců, rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů ...

3) MARKETING

 • marketingová strategie, analýza trhu a konkurence, vnitřní analýza ...

4) OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

 • strategie získání a udržení zákazníka, vedení obchodního jednání ...

5) ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI A NORMA PRO ÚPRAVU PÍSEMNOSTÍ

 • obchodní korespondence, aplikace normy a využití PC ...

6) MANAŽER PROJEKTU

 • rámec projektu, tvorba projektové žádosti, řizení a realizace projektu ...

7) PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

 • příprava a realizace prezentace, klíčové dovednosti lektora a jejich aplikace...

8) INTERPERSONÁLNÍ (MĚKKÉ) DOVEDNOSTI

 • komunikace, týmová práce, timemanagement, asertivita ...

9) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • vedení týmu, vedení porad, delegování, koučování ...

10) KURZ PRO LINIOVÉ MANAŽERY

 • vedení týmu, pracovní právo, personální práce ...

11) KREATIVNÍ METODY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TÝMU

 • kreativní metody a jejich využití pro řešení ...

Nabízíme dvě základní formy kurzů:

KURZY NA KLÍČ
Obsah a rozsah těchto kurzů je sestaven speciálně pro skupinu pracovníků jedné firmy či instituce z požadovaných modulů na základě společného jednání.
Všechny naše kurzy mají "modulový" charakter, proto lze vytvářet vzdělávací aktivity přesně dle specifických požadavků zákazníka na základě kombinace jednotlivých výukových modulů.

OTEVŘENÉ KURZY
Jedná se o kurzy vyhlášené pro potenciální zájemce z různých firem i veřejnost. Tento typ kurzu je vhodný pro jednotlivé zájemce z firmy. 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.