Co je to ECDL?

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl výpočetní techniku a její programové vybavení zejména na trhu práce úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced(profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Řada zemí provozuje další, tzv. Endorsed programy, které jsou zaměřeny na specializované oblasti používání počítačů, například ECDL 3D CAD, ECDL Electronic Signature, ECDL e-Kids a další.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti, koncept ECDL a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL Start, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ICDL (ECDL) raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.
 
Zájemce může v naší testovací místnosti absolvovat testy z kteréhokoli z níže uvedených modulů:
 1. M2 - Práce s počítačem a správa souborů (Průzkumník)
 2. M3 - Textový editor (Word)
 3. M4 - Tabulkový kalkulátor (Excel)
 4. M5 - Databáze a systémy pro úschovu dat (Access)
 5. M6 - Prezentace (PowerPoint)
 6. M7 - Služby informačních sítí (Internet, Outlook)
 7. M9 - Úpravy digitálních obrázků
 8. M10 - Tvorba webových stránek
 9. M12 - Bezpečné používání informačních technologií
 10. M13 - Plánování projektů
 11. M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
 12. M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
 13. M16 - Základy informatického myšlení a programování
 14. M17 - využívání digitálních technologií v marketingu
Modul M1 byl zrušen v roce 2013, Moduly M8 a M11 zatím nejsou v České republice aktivní a využívané.
Pravidla testování ECDL
Testy ECDL může realizovat pouze akreditované středisko testování ECDL
(jejich kompletní seznam naleznete zde).

Normální podmínky testování, pro všechny kteří potřebují získat certifikát o svých znalostech a dovednostech v oblastech výpočetní techniky

DOBA TESTOVÁNÍ
 • 45 minut pro moduly ECDL Core a Digitální fotografie
 • 60 minut pro moduly ECDL Advanced
ÚSPĚŠNOST
 • účastník musí dosáhnout úspěšnosti 75%
Ztížené podmínky testování, pro všechny kteří se chtějí testování ECDL věnovat ve větším měřítku a testovat další zájemce. DOBA TESTOVÁNÍ
 • 35 minut pro moduly ECDL Core a Digitální fotografie
 • 45 minut pro moduly ECDL Advanced
ÚSPĚŠNOST
 • účastník musí dosáhnout úspěšnosti 90%


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.