SW platformy


M2 - Práce se soubory
Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 + Průzkumník Windows

M3 - Textový editor
Windows XP + MS Word 2003, 2007, 2010
Windows 7 + MS Word 2007, 2010
Windows 8.1 + MS Word 2013
Windows XP + LibreOffice Writer 4.x


M4 - Tabulkový procesor
Windows XP + MS Excel 2003, 2007, 2010
Windows 7 + MS Excel 2007, 2010
Windows 8.1 + MS Excel 2013
Windows XP + LibreOffice Calc 4.x


M5 - Databáze
Windows XP + MS Access 2003, 2007, 2010
Windows 7 + MS Access 2007, 2010
Windows 8.1 + MS Access 2013
Windows XP + LibreOffice Base 4.x


M6 - Prezentace
Windows XP + MS PowerPoint 2003, 2007, 2010
Windows 7 + MS PowerPoint 2007, 2010
Windows 8.1 + MS PowerPoint 2013
Windows XP + LibreOffice Impress 4.x


M7 - Základy práce s internetem a komunikace

Windows XP + MS Outlook 2003, 2007, 2010 + Internet Explorer CZ
Windows 7 + MS Outlook 2007, 2010 + Internet Explorer CZ
Windows 8.1 + MS Outlook 2013 + Internet Explorer CZ

Windows XP + Mozilla Thunderbird + Internet Explorer CZ

M9 - Úpravy digitálních obrázků
Windows XP + Gimp 2.8 + Internet Explorer CZ

M10 - Tvorba webových stránek
Windows XP + Kompozer CZ, PsPad CZ + Internet Explorer CZ

M12 - Bezpečné používání informačních technologií
Windows XP + AVG Anti-Virus CZ + Internet Explorer CZ + MS Word 2010 + 7-zip CZ

M13 - Plánování projektů

Windows XP + MS Project 2010
Windows 7 + MS Project 2010


M14 - Spolupráce a výměna infromací na internetu

Windows XP + Google Drive, Calendar + Internet Explorer CZ

 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.